Acasă Cine suntem Obiective Proiecte Contact
Asociaţia CAPITEL
© 2011-2016. Asociaţia Capitel
Scopul înfiinţării asociaţiei noastre şi totodată principalul nostru obiectiv este de “A OFERI ŞTIINŢEI ISTORICE O UTILITATE SOCIALĂ PRIN ORGANIZAREA ŞI SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR DE RECUPERARE şi VALORIFICARE A TRECUTULUI ISTORIC ÎN CADRUL UNOR PROGRAME ŞTIINŢIFICE, CULTURALE ŞI TURISTICE”.

Un prim obiectiv este acela de a armoniza necesităţile şi cererea culturală a opiniei publice cu orientările şi practicile comunităţii ştiinţifice. În acest sens, Asociaţia “Capitel” intenţionează să sprijine acele iniţiative ştiinţifice, venind mai ales dinspre tinerii istorici, care sunt orientate nu doar spre actul de cercetare în sine ci şi spre finalitatea sa educaţional-culturală.

Un areal istoriografic la nivelul căruia se îmbină cele două direcţii mai sus menţionate este istoria locală. În momentul de faţă, în România, prea puţini istorici profesionişti şi-au orientat eforturile spre teme de istorie locală şi de puţine ori creaţiile ştiinţifice îşi găsesc şi o finalitate culturală sau educativă în rândul comunităţilor despre al căror trecut vorbesc. De aceea, membrii Asociaţiei “Capitel” urmăresc identificarea şi sprijinirea acelor proiecte de cercetare a istoriei locale cu un potenţial cât mai ridicat de metamorfozare în act cultural şi pedagogic.

Organizarea şi sprijinirea unor acţiuni, activităţi şi proiecte de popularizare a trecutului istoric şi de educaţie istorică va reprezenta întotdeauna o prioritate a asociaţiei noastre. Credem că, mai ales în Transilvania, necesităţi sociale contemporane precum: toleranţa, descoperirea şi înţelegerea alterităţii, respectul faţă de semeni şi habitat, obligativitatea conservării şi valorificării patrimoniului material cultural-istoric (arhitectonic, muzeografic, bibliografic, arheologic etc.) pot fi mai uşor însuşite de tinerele generaţii prin raportarea la istoria multietnică şi pluriconfesională a provinciei.  

Susţinerea financiară sau logistică a proiectelor publicistice care se încadrează în spectrul obiectivelor mai sus enumerate va reprezenta, de asemenea, una dintre priorităţile Asociaţiei “Capitel”.