© 2011-2016. Asociaţia Capitel
Acasă Cine suntem Obiective Proiecte Contact
Asociaţia CAPITEL
Localitatea Războieni-Cetate este situată în nordul judeţului Alba, în imediata apropiere a râului Mureş, pe terasele inferioare ale acestuia. Din punct de vedere administrativ aparţine de oraşul Ocna-Mureş.
Pe teritoriul localităţii au fost identificate câteva situri arheologice de dimensiuni mari, precum şi semne ale altor locuiri sporadice datând din pre- şi protoistorie. Culturile neolitice şi ale epocii bronzului, alături de necropola scitică, premerg cronologic cel mai important sit arheologic din Războieni-Cetate: aşezarea romană ridicată în jurul castrului alei I Batavorum Miliaria. Epoca antică este închisă de câteva descoperiri disparate databile în perioada migraţiilor. Primele atestări scrise ale satului în epoca medievală sunt cele din 17 septembrie 1289 şi 12 martie 1291, sub numele “Feuldvar”, toponim ce se va păstra cu mici modificări (Székley-Földvár, Feldioara) până la reforma administrativă din 1924. În secolele XIII-XIX localitatea a făcut parte din Scaunul Arieşului şi Comitatul Turda-Arieş (1876-1918), fiind ulterior integrată sistemului administrativ din România.
Până în anul 2011 a funcţionat la Războieni-Cetate un muzeu de istorie locală, adăpostit de şcoala din localitate. În acest an, clădirea şcolii intrând în renovare completă, iar unitatea şcolară fiind comasată cu instituţiile de învăţământ din Ocna-Mureş, muzeul a fost desfiinţat. Exponatele - piese ceramice, tegulare, epigrafice, numismatice, obiecte de metal şi os, documente etc. - au fost depozitate, în aşteptarea definitivării lucrărilor de renovare şi a aflării noilor funcţionalităţi ce urmează să fie oferite clădirii şcolii.
Membrii Asociaţiei “Capitel” s-au implicat în prezervarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului material aflat în muzeul şcolar de istorie locală din Războieni-Cetate, în elaborarea şi publicarea primei monografii arheologice a localităţii, iar pe viitor intenţionează să sprijine comunitatea în reorganizarea muzeului şi perpetuarea, în acest fel, a respectului faţă de valorile trecutului şi faţă de memoria comunităţii.
Primul rezultat al acestor iniţiative a fost publicarea, în anul 2010, a lucrării  “Ad Vatabos. Monografie arheologică a localităţii Războieni-Cetate”, autori: Pantilimon Popovici, Rada Varga - cu sprijinul Editurii Mega.
În anul 2012, în urma colaborării cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale şi cu Parohia Ortodoxă Războieni-Cetate au fost digitizate şi publicate în format e-book, pe DVD, registrele parohiale de stare civilă ale comunităţilor ortodoxă (1814-1950) şi reformată (1860-1950) din localitate.
Asociaţia “Capitel”  a sprijinit, de asemenea, apariţia lucrării  “Istoria Parohiei Ortodoxe Române din Războieni-Cetate”, autor: Pantilimon Popovici, aflată în acest moment sub tipar. Alte proiecte editoriale, precum monografia şcolii din localitate şi monografia localităţii după prima atestare scrisă (1289) se află în pregătire, de către acelaşi autor, beneficiind de întregul nostru sprijin material şi logistic.
Pe parcursul anului 2013 intenţionăm să realizăm, cu sprijinul partenerilor noştri, “Muzeul Virtual de Istorie a localităţii Războieni-Cetate”, urmărind prin aceasta:
- inventarierea, catalogarea şi introducerea în circuitul ştiinţific a pieselor arheologice şi istorice care compuneau anterior muzeul şcolar (şi totodată sensibilizarea autorităţilor şi a comunităţii ştiinţifice în privinţa sorţii acestor artefacte);
- oferirea unui reper cultural solid pentru comunitate în general şi pentru tineri în special - atât pentru cei din localitate, cât şi pentru cei cu origini sau legături familiale în Războieni-Cetate, inclusiv membrii diasporei româneşti.
Loading...